Rumah > Pengetahuan > Kandungan

Masalah semasa lampu kecemasan kebakaran

Jul 28, 2015

Lampu kecemasan kebakaran adalah pemindahan kebakaran dan fire-Fighting ' kemudahan, kakitangan kebakaran dengan cepat dipindahkan dan Bomba memasuki bangunan menyelamat kebakaran telah memainkan peranan yang sangat penting dalam. Tetapi dalam pemeriksaan harian kebakaran yang dijumpai, banyak unit Reka bentuk lampu kecemasan kebakaran, pemilihan, pemasangan dan penggunaan, Terdapat banyak masalah, kebakaran lampu kecemasan ketika penting peranan sewajarnya.

Masalah pertama, semasa permohonan lampu kecemasan kebakaran.


1, pilihan yang tidak wajar.


Beberapa unit akan api lampu kecemasan dan lampu kecemasan awam mengelirukan, selagi lampu kecemasan pada baris, tidak memahami keperluan Kod Bomba Negeri lampu kecemasan kebakaran, dan bukannya tanpa kualiti produk negara api ujian Pusat berkelayakan, dengan atau tanpa pengeluaran lesen pengilang produk.


2, menetapkan bahagian-bahagian yang betul.


Lokasi pemasangan lampu kecemasan kebakaran, jarak dan ketinggian, berada dalam keperluan Kod negara Bomba, tetapi dalam pemasangan sebenar, unit Reka bentuk permintaan, Reka bentuk dan kegunaan tidak dipasang mengikut syarat-syarat penuh, mengakibatkan lubang pemasangan lampu kecemasan kebakaran.


3, menetapkan bilangan kekurangan.


Ramai pengguna sering unilateral mengejar manfaat ekonomi, mengabaikan Keselamatan, kebakaran lampu kecemasan di set, terlalu, dan walaupun beberapa unit masih yang kosong, malah menetapkan kebakaran tempat lampu kecemasan, kuantiti tidak terjamin.


4, penyenggaraan yang tidak betul.


Peralatan kecemasan lampu dalam keadaan baik memang tidak memuaskan, boleh sering dilihat menggunakan unit tanpa menyah sambung kuasa untuk lampu kecemasan, atau kerosakan lampu yang tidak dibaiki, penyelenggaraan atau kekurangan pengetahuan membuat penyenggaraan luminaires bagi lampu kecemasan tidak bertambah baik manakala kerugian